ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОНИ
КОНТАКТИ
x
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС СЕГА

Телефони за информация и заявки:
0890 99 26 27

всеки ден (без събота и неделя)
от 09:30ч. до 18:00ч.
Имена*Въведете име!
Телефон*Telefon!
E-mail
Съобщение*Въведете съобщение!
Колко е 12+12*

УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИЕСкъпи Клиенти,
Ние от екипа на www.thmiracle.bg полагаме всички усилия и средства с цел да защитим Вашите лични данни.

С настоящите УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ бихме искали да конкретизираме ясно и точно какви лични данни събираме, с каква цел и за какъв период от време.

Молим, имайте в предвид, че „Ти Ейч Миракъл” ЕООД е регистриран в Българския Регистър за обработка на личните данни.

УСЛОВИЯ:

чл.1. Съгласно изискванията на Българския Закон за защитата на личните данни, „Ти Ейч Миракъл” ЕООД е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.


чл.2. Целта на събирането на данните е:

- уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти,
- уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им,
- рекламиране на Стоките и Услугите,
- административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите,
- изпълнение и доставка на поръчките, подадени от Клиента,
- гаранционен и следгаранционен сервиз и поддръжка.


чл.3. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на „Ти Ейч Миракъл” ЕООД, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в чл.2. от настоящите условия.


чл.4. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от Българското законодателство, а именно:
- защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение,
- правото на информираност,
- правото да променя личните си данни,
- правото на възражение,
- правото да не бъдете подложени на еднолично решение,
- правото да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни,
- правото да бъде „забравен“

„Ти Ейч Миракъл” ЕООД не събира, използва и обработва лични данни с чувствителен характер.


чл.5. Всеки Клиент, пожелал да бъде „забравен“ или пожелал да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни губи правото си на следгаранционен сервиз и поддръжка.


чл.6.Купувачът се съгласява и разрешава на „Ти Ейч Миракъл” ЕООД да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответсвие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които „Ти Ейч Миракъл” ЕООД може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него Стоки и Услуги, застрахователни дружества, Доставчици и Производители.


чл.7. Чрез попълването на формуляра за Поръчка в Сайта и съответно предоставянето на личните данни, включително и ЕГН, с цел получаване на кредит, Купувачът изразява съгласието си юридическите лица, с които е сключил договор за кредит относно предлаганите Стоки на кредит да обработват личните му данни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице.


чл.8. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.


чл.9. Платформата, обект на тези общи условия, не използва бисквитки, осигурявайки максимална сигурност на потребителя.


чл.10. За сигурността на потребителя, „Ти Ейч Миракъл” ЕООД е осигурил защитена криптирана интернет връзка и данните на Клиента, които се въвеждат, са максимално защитени.


чл.11. За сигурността на личните данни на потребителя „Ти Ейч Миракъл” ЕООД е изградил вътрешен правилник за защита на личните данни и е обезпечил материално и софтуерно тази защита.


чл.12. „Ти Ейч Миракъл” ЕООД обработва данните на Клиента на договорно основание, с цел сключването и изпълнението на поръчката.

Дата на редакция: Юли 2019 г.